jQuery操作checkbox选择

作者:金牛区福生殡葬服务部 来源:www.cdfsbz.com 发布时间:2017-09-08 20:17:25
jQuery操作checkbox选择

1、checkbox list选择

效果图:


代码:


[html]
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head runat="server">
<title></title>
<script src="Scripts/jquery-1.7.min.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
$(function () {
// 全选
$("#btnCheckAll").bind("click", function () {
$("[name = chkItem]:checkbox").attr("checked", true);
});

// 全不选
$("#btnCheckNone").bind("click", function () {
$("[name = chkItem]:checkbox").attr("checked", false);
});

// 反选
$("#btnCheckReverse").bind("click", function () {
$("[name = chkItem]:checkbox").each(function () {
$(this).attr("checked", !$(this).attr("checked"));
});
});

// 全不选
$("#btnSubmit").bind("click", function () {
var result = new Array();
$("[name = chkItem]:checkbox").each(function () {
if ($(this).is(":checked")) {
result.push($(this).attr("value"));
}
});

alert(result.join(","));
});
});
</script>
</head>
<body>
<div>
<input name="chkItem" type="checkbox" value="今日话题" />今日话题
<input name="chkItem" type="checkbox" value="视觉焦点" />视觉焦点
<input name="chkItem" type="checkbox" value="财经" />财经
<input name="chkItem" type="checkbox" value="汽车" />汽车
<input name="chkItem" type="checkbox" value="科技" />科技
<input name="chkItem" type="checkbox" value="房产" />房产
<input name="chkItem" type="checkbox" value="旅游" />旅游
</div>
<div>
<input id="btnCheckAll" type="button" value="全选" />
<input id="btnCheckNone" type="button" value="全不选" />
<input id="btnCheckReverse" type="button" value="反选" />
<input id="btnSubmit" type="button" value="提交" />
</div>
</body>
</html>

企业建站2800元起,携手武汉肥猫科技,做一个有见地的颜值派!更多优惠请戳:襄阳SEO http://xiangyang.4567w.com

 • 上一篇:软文写作的标题如何把握
 • 下一篇:最后一页
 • 
  COPYRIGHT © 2015 金牛区福生殡葬服务部 ALL RIGHTS RESERVED.
  购买cdfsbz.com友情链接、项目合作请联系客服QQ:2500-38-100 邮箱:2500-38-100#QQ.com(#换@)
  本站所有原创信息,未经许可请勿任意转载或复制使用 网站地图 技术支持:肥猫科技
  精彩专题:网站建设
  购买本站友情链接、项目合作请联系客服QQ:2500-38-100